Înapoi la listă

Natura te hraneste !

Natura te hraneste !
Mișcările tectonice din timpul Miocenului au condus la un vulcanism silicic și intermediar în partea interioară a Carpaților Orientali. Aici evenimentele explozive au condus la formarea depunerilor de curgeri piroclastice și a depozit
elor de cenușă intercalate cu sedimente marine. Partea superioară a succesiunii conține sedimente detritice lacustre bogate în cărbune aparinând Ponțianului.
The tectonic movements during the Miocene led to a silicic and intermediate volcanism inside the Eastern Carpathians. The eruptions resulted in the formation of pyroclastic flow deposits and ash deposits intercalated with marine sediments. The upper part of the sedimentary succession contains detrital coal-rich lacustrine sediments belonging to the Pontian age..
Afişează pe Facebook