Înapoi la listă

 Zeolite has no toxic effects or adverse reactions.

Zeolite has no toxic effects or adverse reactions.Macroscopic descriptionThe sample provided by the beneficiary is volcanic tuffs with macroscopic petrographic features:Sampling site:RupeaColor: greenish rock, finely granular (aleuritic). On the rock cracksthere are deposits of iron hydroxides.• Rock nature: pyroclastTuf vitroclastic cu structură mecanică – clastică constituit din fragmente de cristale angulare (cristaloclaste) prinse într-o masă fundamentală fin cristalizată. Masa fundamentală este formată din minerale diagenetice rezultate prin cirstalizarea sticlei vulcanice. Textura rocii este aleuritoplasmatică.Cristaloclaste: participă în proporție de aproximativ 10% și sunt reprezentate prin cuarț, feldspat plagioclaz, biotit (opacitizat) și mucosovit.Masa fundamentală (90%) este formată dintr-o asociație de minerale de natură digenetica formate pe seama sticlei vulcanice. Mineralele diagentice sunt reprezentate prin zeoliți, minerale argiloase, clorite, alături de care mai sunt prezente calcit și oxi-hidroxizi de fier (1%).ConclusionsThe material from Rupea is a vitro-crystalloclasts tuff of fine granulometry, compact, greenish, with films of iron hydroxides cracks.It consists of crystalloclasts (approx. 10%) represented by quartz, feldspar and mica that are included in a basis (approx. 90%) of finely crystallized digenetic minerals formed on the account of volcanic glass.These finely crystallized diagenetic minerals are mainly represented by zeolites along with chlorite, calcite, clay minerals (illite, montmorillonite, etc.), iron oxyhydroxides. The participation of the zeolite is 70