Z&D natural se utilizează în procesul epurării apelor reziduale din industria chimică, farmaceutică, alimentară, metalurgică, precum şi la epurarea apelor uzate orăşeneşti.Apele reziduale de provenienţă diferită şi cu grad de impurificare diferite, conţin poluanţi de natură organică şi săruri anorganice, cu cationi interschimbabili: NH4+, Cu2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+, Cr2+ etc .

Z&D  Natural rezolva problema îndepărtării sau reducerii concentraţiei amoniacului din apele reziduale este strâns legată de menţinerea echilibrului ecologic. Selectivitatea deosebită zeoliţilor naturali de tip clinoptilolitic pentru ionul amoniu, a permis utilizarea lor în procesul epurării apelor reziduale cu conţinut de amoniac.În numeroase ţări s-a trecut la experimentarea tufurilor vulcanice zeolitice pentru reţinerea cationilor metalelor grele din soluţii.Clinoptilolitul este recomandat pentru tratamentul apelor reziduale în vederea reţinerii cationilor de Plumb, Cupru, Cadmiu, Crom, Zinc, Mangan şi Fier.Clinoptilolitul se utilizează la tratarea apelor reziduale orăşeneşti pentru îndepărtarea substanţelor organice şi a fosfaţilor. Încercările efectuate pe o instalaţie pilot, au indicat o îndepărtare a fosfaţilor de circa 80 % şi a încărcării organice de circa 22 %.Clinoptilolitul poate fi folosit la tratarea apelor reziduale ce conţin compuşi organici cloruraţi. Aceştia se pot reţine în proporţie de 73 %.

Z&D ,Zeolitul Activat se utilizează la purificarea apelor reziduale ce conţin compuşi organici cloruraţi toxici (dicloretilena, tricloretilena, cloroform, dicloretan etc.). De asemenea aceștia prezintă o capacitate ridicată de adsorbţie a compuşilor cloruraţi nepolari din soluţii apoase, precum şi a benzenului, toluenului, xilenului din apele contaminate.Dezvoltarea cercetărilor nucleare şi multiplele aplicaţii ale izotopilor radioactivi au pus o serie de probleme în sectorul epurării apelor reziduale cu conţinut de substanţe radioactive.Zeolitul natural a căpătat o largă utilizare în domeniul epurării apelor reziduale cu conţinut de izotopi radioactivi: 134Cs+, 137Cs+, 90Sr2+, Th4+, U6+. Odată saturat cu Cesiu, clinoptilolitul poate fi stocat timp îndelungat în condiţii optime din punct de vedere al radioactivităţii. Cesiul din astfel de stocuri poate fi recuperat chimic, caz în care clinoptilolitul poate fi considerat ca refolosibil.Prin cercetări susţinute şi experienţe repetate s-a demonstrat că prin adăugarea Zeolitului la soluţiile contaminate cu izotopul radioactiv al Stronţiului (90Sr), se reduce simţitor gradul de poluare şi preluarea acestui element nociv de către plante. În acest fel Zeolitul poate constitui şi devine un important factor în limitarea şi combaterea efectelor poluante ale “poluării radioactive” asupra recoltelor sau a păşunilor.

Z&D NATURALS Zeolitul este un mineral purificator pentru: iazuri, lacuri, bălți, heleștee, crescătorii, piscicultură, păstrăvării, etc. ➢ 100% natural ➢ produs ecologic pentru iazuri, lacuri, heleștee, păstrăvării, diverse crescătorii ➢ scade populația de alge și purifică apa ➢ crește producția piscicolă ➢ adăugat în tancurile de transport pește viu, crește șansele de supraviețuire, până la destinație ➢ contribuie la decontaminarea apelor din crescătorii ➢ particulele de zeolit pot fi folosite în realizarea diverselor momeli pentru pește ➢ substrat mineral natural pentru acvarii.Scade populația de alge, purifică apa, absoarbe și reține hidrogenul sulfurat și ionii de amoniac, crește producția piscicolă, contribuie ca supliment nutritiv în hrana peștilor, crează un ecosistem echilibrat, absoarbe metalele grele, absoarbe și reține nițriții, nitrații din îngrășăminte, dejecții și alte impurități.

Z&D NATURALS INGRASAMANT FOLIAR REGULATOR SOL 

Z&D NATURALS INGRASAMANT STABILIMENT INGRASAMANT

Z&D NATURALS INGRASAMANT REGULATOR DE SOL 

 

Z&D naturals – supliment în furajarea PĂSĂRILOR R E Z U L T A T E B I O L O G I C E Ş I E C O N O M I C E  Sporuri de creștere cuprinse între 5% ‒ 9%;  Reducerea mortalității cu cca. 5%;  Creșterea eficacității hranei cu peste 9%;  Încetinirea procesului de digestie și îmbunătățirea asimilării hranei;  La păsări din rasele ouătoare se reduce procentul de ouă sparte de la 22.8% la 4%, coaja ouălelor devine intens colorată şi strălucitoare; D O Z A D E A D A O S (recomandată)  pentru pui (până la 30 zile) între 1 % şi 3%  pentru păsări rase ouătoare, de carne şi mixte între 3% şi 5% Forma de prezentare / comercializare: saci de 10Kg, 25 Kg (sau big-bags la cerere) SC A.T&D GRUP 2000 SRL 

Z&D NATURALS INGRASAMANT STABILIMENT  

Produsele Z&D Naturals pe baza de zeolit de Rupea– respecta urmatoarele regulamente si directive UE ce contin referiri specifice la clinoptilolit (zeolit): - REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 651/2013 AL COMISIEI din 9 iulie 2013 privind autorizarea clinoptilolitului de origine sedimentară ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1810/2005; - REGULAMENTUL (CE) NR. 889/2008 AL COMISIEI din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveste productia ecologică, etichetarea si controlul: sectiunea Aditivi tehnologici, Lianti, agenti antiaglomeranti si coagulanti. - Directiva CE 2008/4/EC din 9 ianuarie 2008 ce amendeaza Directiva 94/39/EC privitoare la utilizarea aditivilor furajeri cu scopul reducerii riscului febrei laptelui la vacile de lapte si in care EFSA concluzioneaza ca zeolitul are potentialul de a reduce aceasta tulburare metabolica (pareza de parturitie) in cazul vacilor de lapte. 

 ZeoDolCaMag; contine Zeolit- Ca,K₂,Na₂,Mg)₄Al₈Si₄₀O₉₆.24H₂O  -30% + Dolomita – CaMg(CO3)2  -70%

Decontamineaza solul de pesticidele anterioare si pastreaza pH-ul din sol.

Zeolit activat si micronizat in tratarea apei reziduale

Zeolitul activat si micronizat in tratarea gazului rezidual

Prezentare.

●Potrivit pentru agricultura ecologica in conformitate cu Regulamentul CE 834/2007● ZeoDolCaMag este un fertilizator 100% natural (dolomita) ce are in componenta sa doua surse vitale pentru sanatatea culturilor si animalelor, si anume Zeolit Clinoptilolit 50%(Dolomita Cristalizata) Calciu (30%) si Magneziu (20%),minerale provenite din tufurile vulcanie din Romania ,micronizate și activate termic prin macinare mecanica folosind Nanotehnologie 
ZEOLITUL, SUPLIMENT NATURAL SI ADITIV IN ZOOTEHNIE
Produsele Z&D Naturals sunt produse autentice din zeolit natural ,pur, micronizat ambalate pentru SC A.T&D Grup 2000 srl. Zeoliţii sunt un grup de minerale care reprezintă aluminosilicați naturali cristalini şi hidratați de calciu, stronțiu, sodiu, potasiu, bariu, magneziu. În natură, zeoliții s-au format prin depunerea cenușii vulcanice în lacuri cu apă sărată. Din cele peste 130 de tipuri de zeoliţi naturali, produsele Z&D naturals conţin zeolit de tip clinoptilolit (adevăratul tuf vulcanic zeolitic cu proprietăţi speciale), în concentraţie de peste 90%, cu structura reticulară, având capacitatea de a pierde şi câştiga reversibil apa, de a-şi schimba cationii constituienţi, fapt ce le conferă proprietăţi specifice de absorbţie, desorbţie şi schimb ionic. Zeoliții sunt produse naturale, netoxice, care nu au contraindicații și nu poluează mediul înconjurător. Zeoliții naturali asigură necesarul de macro și microelemente pentru animale, și stimulează sănătatea și producția acestora. Elementele chimice conținute de zeoliți sunt: Fe, Ca, Mg, Na, P, Cu, Zn, Mn, Si, Al, Cr.
Produsele Z&D pe baza de zeolit – respecta urmatoarele regulamente si directive UE ce contin referiri specifice la clinoptilolit (zeolit): - REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 651/2013 AL COMISIEI din 9 iulie 2013 privind autorizarea clinoptilolitului de origine sedimentară ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1810/2005; - REGULAMENTUL (CE) NR. 889/2008 AL COMISIEI din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveste productia ecologică, etichetarea si controlul: sectiunea Aditivi tehnologici, Lianti, agenti antiaglomeranti si coagulanti. - Directiva CE 2008/4/EC din 9 ianuarie 2008 ce amendeaza Directiva 94/39/EC privitoare la utilizarea aditivilor furajeri cu scopul reducerii riscului febrei laptelui la vacile de lapte si in care EFSA concluzioneaza ca zeolitul are potentialul de a reduce aceasta tulburare metabolica (pareza de parturitie) in cazul vacilor de lapte.

Efectele generale ale produselor Z&D ca supliment mineral natural în furajare ; Imbunatatirea indicelui de conversie a hranei;
Creşte sporul mediu zilnic de carne si/sau lapte şi se reduce consumul specific de hrana;Blochează micotoxinele din furaje, inclusiv aflatoxina. Elimina contaminarea accidentala cu antibiotice a tancurilor cu lapte.
Eliminarea diareei, pneumoniei , ulcerelor; previne si combate acidoza rumenala si metabolica la rumegatoare; 
Creșterea procentului de țesut muscular în detrimentul grăsimii; Scade colesterolul;
Reduce substanţial rata morbidităţii şi mortalităţii la pui, tineret suin şi bovin;
Constituie o sursă consistentă de minerale;
Produce schimburi de ioni cu efect favorabil aşa cum dovedesc testările biochimice din serul sanguin;
Produsul Z&D stimulează sistemul imunitar si imbunatateste starea generala de sanatate a animalelor;
Acţiune energizantă generală, antitoxică, pe complexul gastro- intestinal; creste apetitul si vioiciunea animalelor;
Blochează în bună parte substanţele radioactive si metalele grele;
Favorizează procesele de creştere şi dezvoltare;
Combate şi previne canibalismul la păsări;
Penajul capata un luciu specific;
Creşte substanţial rezistenţa la spargerea cojii ouălelor;
Creşte substanţial producţia animală şi calitatea acesteia;
Creşte rezistenţa ( consistenţa fecalelor ) şi nu poluează prin dejecţii mediul înconjurător; Creșterea proteinemiei, reducerea uremiei, creșterea pH-ului;
Prin structura cristalelor poliedrice, piramidale, produsul are efecte energetice aparte - efectul formelor perfecte asupra organismelor vii.

In piscicultura, in cazul fermelor de crapi, s-a inregistrat scaderea continutului de sodiu, a colesterolului, cresterea proteinei serice, iar in cazul glucozei pana la dublu, prin administrarea zeolitului 5% in peleti. Aceste efecte au ca rezultat o carne mai dulce, mai placuta consumatorilor asigurand astfel o diferentiere pe piata specifica.

Asternut pentru animale și pasari
Mentinerea unui asternut curat si uscat prin utilizarea ca pat cald.
Dupa incarcarea cu dejectii animale (ex. amoniu, azot) se poate utiliza ca fertilizant pentru plante;
Reducerea sau eliminarea mirosurilor neplăcute din ferme (absoarbe amoniul, principala sursă a mirosurilor neplăcute)

Creşterea rezistenţei baloţilor de furaje prin controlul umidităţii;
Agent de scurgere (absorbţia umidităţii şi prevenirea blocajelor hranei uscate pe liniile de alimentare);
Filtrarea apelor din ferma .
Z&D – supliment în furajarea PĂSĂRILOR
R E Z U L T A T E B I O L O G I C E Ş I E C O N O M I C E
Sporuri de creștere cuprinse între 5% ‒ 9%; 
Reducerea mortalității cu cca. 5%; 
Creșterea eficacității hranei cu peste 9%; 
Încetinirea procesului de digestie și îmbunătățirea asimilării hranei;
La păsări din rasele ouătoare se reduce procentul de ouă sparte de la 22.8% la 4%, coaja ouălelor devine intens colorată şi strălucitoare;
D O Z A D E A D A O S (recomandată)  pentru pui (până la 30 zile) între 1 % şi 3%  pentru păsări rase ouătoare, de carne şi mixte între 3% şi 5%
Forma de prezentare / comercializare: saci de 10Kg, 25 Kg (sau big-bags la cerere) SC A.T&D GRUP 2000 SRL

Supliment în furajarea SUINELOR (PORCI)
R E Z U L T A T E B I O L O G I C E Ş I E C O N O M I C E 
Creșterea eficacității hranei între 6% ‒ 11%; 
Sporuri în greutate între 4% ‒ 18%; 
Reducerea mortalității cu până la 5%; 
La porcii supuşi îngrăşării creşte sporul mediu zilnic cu 17.5% ; 
Se reduce cu până la 10 zile realizarea greutăţii de 100 kg;
D O Z A D E A D A O S (recomandată)  tineret între 1% şi 3% 
porci supuşi îngrăşării între 3% şi 7%
Forma de prezentare / comercializare: saci de 10Kg, 25 Kg (sau big-bags la cerere) Enviro naturals

Supliment în furajarea BOVINELOR şi OVINELOR (RUMEGĂTOARE)
R E Z U L T A T E B I O L O G I C E Ş I E C O N O M I C E 
Creşte sporul mediu la viţei şi tineretul taurin cu 15- 26 % şi se reduce consumul specific cu 22% - 28 %; 
Creşte conţinutul în fosfor din sange cu 23-25%; 
Creşte indicele de conversie a furajelor, scade consumul de substanţă uscată cu 21 - 30 %; 
Scade costul furajării cu 23 %, scade consumul de fibroase cu 24 % şi de concentrate cu 21 %;  Creşte apetitul şi voiniciunea animalelor, pielea şi părul strălucesc (au un luciu specific); 
Creşte producţia de lapte la vaci cu 17 - 18%, conţinutul în grăsime al laptelui cu 12 -22 % şi în proteine cu 7%;  Se îmbunătăţesc indicii de calitate igienică a laptelui, scade procentul de NTG si NCS din lapte ( nr. total de germeni si nr. de celule somatice), aceşti indicatori scad cu 20 %; 
Se îmbunătăţesc indicii de reproducţie la vaci prin conţinutul în Potasiu şi alte microelemente utile; Scade procentul de îmbolnăviri digestive - sindrom diareic la viţei şi tineretul ovin cu 30 %;  Previne şi combate acidoza rumenală şi metabolică la rumegătoare.
D O Z A D E A D A O S (recomandată)  tineret ovin între 1% şi 2%  tineret bovin între 1% şi 3%  ovine –rase de carne, lapte, mixte între 3% şi 5%  bovine –rase carne, lapte, mixte între 3% şi 7%.


F i s a t e h n i c a
Denumire produs Zeolit natural
Clasificare chimică Aluminosilicat natural cu metale alkaline si alcalino-pământoase, cristalin si hidratat.
Face parte din grupa tectosilicaților
Denumire mineral Clinoptilolit
Formula chimică (CaK2Na2Mg)4Al8Si40O9624H2O
Formula empirică Ca1.MgO.0BaO.5Na1.3K1.5(Al6.8Si29.2072)(H2O)10.5
Compoziție mineralogică Clinoptilolit 90%
Plagioclaz 2.60%
Calcit 1.40%
Cuarț 2.60%
Ankerit 2.20%
Biotit 1.20%
Compoziție chimică
SiO2 68.75 % - 71.30 %
Al2O3 11.35 % - 13.10 %
Fe2O3 2.10 % - 1.90 %
CaO 2.86 % - 5.2 %
MgO 1.18 % - 1.20 %
Na2O 0.82 % - 1.30 %
K2O 3.17 % - 3.40 %
P.C 9.77%
Greutate specifică 2.14 – 2.20 g/ cm3
Capacitate de schimb cationic 150-210 meq / 100g
Capacitatea de schimb cationic pe Ca2+ 74.7 meq/100g
Capacitatea de schimb cationic pe Mg2+ 6.2 meq/100g
Capacitatea de schimb cationic pe K2+ 39meq/100g
Capacitatea de schimb cationic pe Na2+ 18.8 meq/100g
Seria selectivității, afinitatea cationilor Cs+ >Rb+ >K+ >NH4 + >Pb2+>Ba2+>Sr2+>Ag2+>Cd2+> >Zn2+>Na+ >Ca2+>Al3+>Mg2+>Li+ Absorția de apă 42 % – 50 %
Duritatea pe scara Mohs 3 – 4
Diametrul porilor 6 Å
Volumul specific total al porilor Vt= 0.097 cm3 /g – 0.184 cm3 /g
Suprafața specifică totală *la 100 microni+ 54.3 m2 /g
Raza medie a mezoporilor Rm=6.56 – 2.75 nm
Volumul specific al mezoporilor Vpori= 1.31 cm3 /g – 0.087 cm3 /g.Insolubil în apa.
Compoziția Chimică
DIOXINE Dioxină ng/kg TCDD <0,02 PeCDD <0,04 HxCDD <0,06 HpCDD <0.3 OCDD <1 Dibenzofurani policlorurați ng/kg TCDF <0,04 PeCDF <0,04 HxCDF <0,06 HpCDF <0,3 OCDF <1.
Bifenili policlorurați mg/kg PCB <0,005.

 ●Potrivit pentru agricultura ecologica in conformitate cu Regulamentul CE 834/2007●ZeoDolCaMag este un fertilizator 100% natural cu eliberare lenta (zeolit 10%) (dolomita 90%) ce are in componenta sa un detoxifiant natural care funcționează ca schimbator de ioni absorbant de metale grele ,eliberand nutrientii și doua surse vitale pentru sanatatea culturilor si animalelor, si anume Calciu (30%) si Magneziu (20%).
ZeoDolCaMag ; contine Zeolit- Ca,K₂,Na₂,Mg)₄Al₈Si₄₀O₉₆.24H₂O  -30% + Dolomita – CaMg(CO3)2  -70%
 DOMENII DE UTILIZARE SI PRINCIPALELE EFECTE IN AGRICULTURA:
Tratarea solurilor si toate tipurile de culturi pe termen lung 
Corecteaza aciditatea solurilor, ridicand pH-ul din zona acida 
Calciul influenteaza cresterea si forta plantelor 
Magneziul este necesar pentru fotosintezacreste randamentul culturilor cu 30% 
Zeoliti absorbe metalelor grele și elimina lent substantele necesare plantelor
Zeolitul  Decontamineaza solului de pesticidele anterioare  și pastraza pH-ul din sol optim. 
DOZE RECOMANDATE:
 Culturi de camp: 1,5 to/ha
 Legume, vita de vie: 3 to/ha 
Pomi fructiferi: cca. 2-3 kg/pom
 Pentru suprafete mici: 0,3 kg/mp 
Soluri argiloase: 3-3,5 to/ha 
Soluri nisipoase: 2-2,5 to/ha Zeolitul natural (clinoptilolitul), cunoscut si sub denumirea de „roca minune” sau „piatra fierbinte” este o roca sedimentara de origine vulcanica, alcatuita din aluminosilicati hidratati de calciu, sodiu, potasiu, magneziu, mangan etc. Datorita numeroaselor proprietati utile este folosit in numeroase domenii, nu numai in agricultura ci si in zootehnie, industria materialelor de constructii, protectia mediului, medicina etc.
In agricultura, preocuparile de evitare a poluarii mediului inconjurator, a alimentelor, grija pentru sanatate au determinat in ultima vreme trecerea de la o agricultura conventionala, bazata pe folosirea ingrasamintelor chimice si a pesticidelor de sinteza, ca si a multor tehnici intensive de cultura, la o agricultura ecologica (biologica sau organica), mai „prietenoasa” pentru mediul inconjurator si sanatatea omului.
In aceste conditii, zeolitul ofera o alternativa ecologica, avand o multitudine de insusiri apreciate in timp, devenind in urma numeroaselor incercari, un produs natural admis in noul sistem de cultura.
In agricultura conventionala, aplicat la sol ca amendament, singur sau in combinatie cu ingrasamintele chimice si organice, si-a dovedit multitudinea de efecte benefice asupra insusirilor fizice, chimice si biologice ale solurilor:
-imbunatateste structura, porozitatea si permeabilitatea solurilor; pe solurile argiloase creste permeabiulitatea solurilor, evitandu-se stagnarea apei;
-intensifica activitatea microbiana a solului;
-are o capacitate mare de retinere a apei; mentine umiditatea in sol pe timp de seceta; aplicat pe solurile nisipoase contribuie la retinerea apei pe care o cedeaza treptat plantelor pe masura cresterii temperaturii, reducand efectele incalzirii climatice;
-prin elementele minerale continute contribuie la aprovizionarea plantelor cu elemente indispensabile proceselor de metabolism;
-creste capacitatea de schimb cationic, contribuind la o mai buna aprovizionare a plantelor cu elemente nutritive;
- sporeste eficienta ingrasamintelor cu eliberarea lenta a elementelor minerale, in special a celor cu azot care se spala usor in profunzimea solului, reducand pericolul de poluare a apelor freatice;
- reduce pierderile de substante nutritive prin percolare (strabaterea solului impreuna cu apa);
- este un activator al degradarii naturale a materialelor ligno-celulozice, imbunatatind eficienta folosirii composturilor;
Experientele efectuate la numeroase plante de cultura au constatat sporuri semnificative de productie dupa aplicarea la sol a zeolitilor naturali, constatandu-se si o ameliorare a calitatii. Experientele efectuate la noi in tara, la Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda, la diferite plante de cultura (orzoaica, porumb, cartof ) au evidentiat efectul benefic al zeolitilor aplicati singular sau asociat cu uree (150 + 150 kg/ha), asupra activitatii microbiologice a solului si productiei.

Odata cu cresterea restrictiilor privind utilizarea produselor agrochimice de sinteza,zeolitul este in masura sa ofere alternative ecologice atat pentru agricultura moderna, cat si pentru pastrarea calitatii mediului inconjurator.
Prin agricultura ecologica (biologica, sau organica) se intelege acel sistem de cultura care tinde sa valorifice si sa pastreze sistemele biologice productive, fara a se recurge la substante chimice de sinteza. Ea exclude folosirea ingrasamintelor chimice, a pesticidelor de sinteza si a erbicidelor.
Potrivit legislatiei europene, zeolitii naturali sunt admisi atat pentru imbunatatirea insusirilor fizice, chimice si biologice ale solului, cat si pentru combaterea bolilor si daunatorilor plantelor cultivate, doua domenii care au fost intens chimizate in ultimele decenii.
Cele mai multe efecte benefice ale zeolitilor, prezentate anterior, sunt mult apreciate in cadrul acestui sistem de agricultura.
Aplicat la sol, singur sau in amestec cu ingrasaminte organice (gunoi de grajd, diferite composturi) zeolitul administrat sub forma de pulberi amelioreaza regimul hidric si de aeratie a solurilor, precum si cel de nutritie a plantelor, mai ales in conditiile schimbarilor climatice, prin cedarea lenta, prelungita a apei si substantelor minerale. Prin aplicarea unor cantitati de 500-1000 kg/ha de zeoliti naturali la culturile de camp este inlocuita folosirea ingrasamintelor chimice de sinteza. In cultura florilor in vase se recomanda administrarea a 100 - 200 kg zeolit/metru cub de pamant, iar in culturile din sere 25-50 kg/100 mp.
Zeolitii se remarca si prin actiunea lor preventiva, dar si de combatere a daunatorilor si bolilor, intarind capacitatea naturala de aparare a plantelor. Pulberile inerte de zeoliti au un potential insecticid apreciabil, actionand asupra insectelor prin asfixiere, abraziunea cuticulei, pierderea apei, ingestia particulelor de praf, absorbtia lipidelor.
Dozele recomandate sunt cuprinse in general intre 2,5-3 kg/500 litri apa/ ha in cazul tratamentelor lichide, aplicate la intervale de 10-12 zile, sau prin prafuiri, folosind 6-8 kg/ha, impreuna cu sulf sau produse cuprice admise in agricultura ecologica. In cazul aplicarii singulare prin prafuiri se pot aplica pana la 30 kg/ha. Zeolitii creaza o bariera impotriva insectelor fitofage si a bolilor fungice. Prin aplicarea tratamentelor umede cu zeoliti se formeaza la suprafata frunzelor un film protector care intarzie si reduce actiunea agentilor patogeni. Rezultate bune s-au obtinut prin aceste tratamente in pomicultura, viticultura, legumicultura, dar si in alte domenii. In cultura vitei-de-vie si-au dovedit eficacitatea tratamentele umede cu zeoliti folosind 2,5 kg/200 litri apa la o vegetatie redusa, sau 3-4 kg/400 litri la o vegetatie mai dezvoltata, repetat la fiecare 10 zile, pentru prevenirea si combaterea fainarii, a putregaiului cenusiu al strugurilor.
In acelasi timp zeolitii asigura si o protectie fata de factorii abiotici: radiatia ridicata, stresul hidric, stresul termic, dezechilibrele nutritionale, metalele grele, stresul salin etc. De asemenea,ei contribuie la prevenirea poluarii mediului, reducand drastic pierderile de substante nutritive in apele subterane.
Autor: Prof. Univ. Dr. Liviu-Coriolan Dejeu Facultatea de Horticultura
Produs
Produs
Descrierea trebuie să fie scurtă, dar informativă
Preț: 100.00 Ron
Produs
Produs
Descrierea trebuie să fie scurtă, dar informativă
Preț: 100.00 Ron
Produs
Produs
Descrierea trebuie să fie scurtă, dar informativă
Preț: 100.00 Ron
Produs
Produs
Descrierea trebuie să fie scurtă, dar informativă
Preț: 100.00 Ron
Produs
Produs
Descrierea trebuie să fie scurtă, dar informativă
Preț: 100.00 Ron
Produs
Produs
Descrierea trebuie să fie scurtă, dar informativă
Preț: 100.00 Ron
Produs
Produs
Descrierea trebuie să fie scurtă, dar informativă
Preț: 100.00 Ron